Tytuł projektu: Sport i tradycja łączy pokolenia

Gmina: Łopiennik Górny

Powiat: krasnostawski

Kwota dofinansowania: 4 500 zł

Cel projektu: W ramach działań kulturalnych zorganizowano międzypokoleniowy festyn rodzinny mający na celu zachowanie od zapomnienia miejscowych przepisów kulinarnych. Zorganizowano warsztaty kulinarne pt. : "Babcia wnukom", spotkanie z miejscowymi twórcami ludowymi wraz z wystawą ich twórczości tj. fotografie dokumentujące historię miejscowości czy zbiory miejscowego regionalisty.