FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE Aktywna Lubelszczyzna 2021

Realizator projektu - to grupa nieformalna bądź młoda organizacja pozarządowa, która faktycznie będzie realizować działania projektowe.

Wnioskodawca / Patron - to organizacja pozarządowa, która składa wniosek w swoim imieniu (młoda organizacja) lub w imieniu grupy nieformalnej (może być organizacja działająca dłużej niż 60 m-cy).

Uwaga!
Upłynął termin składania wniosków.