Tytuł projektu: Łęczna biega na wyższym poziomie

Gmina: Łęczna

Powiat: łęczyński

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Działania realizowane w ramach projektu związane były ze zwiększeniem potencjału organizacyjnego stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego lepszą organizację wydarzeń biegowych. W ramach budżetu zakupiono ściankę tekstylną z nadrukiem, podium dla zwycięzców, stół, krzesła i inne materiały promocyjne. Dzięki projektowi udało się zwiększyć rozpoznawalność stowarzyszenia poprzez promocję marki. Celem pośrednim projektu było zwiększenie aktywności fizycznej społeczności.