Tytuł projektu: Tu mieszkam, więc zmieniam

Gmina: Rejowiec Fabryczny

Powiat: chełmski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Głównym założeniem projektu było zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie swojego otoczenia oraz pogłębianie integracji mieszkańców osiedla poprzez wspólne wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz realizację pikniku osiedlowego z udziałem rodzin uchodźców z Ukrainy. Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy osiedla Majdan Stajne.