Tytuł projektu: Doposażenie siedziby Stowarzyszenia Hrubieszów Jestem Stąd

Gmina: Hrubieszów

Powiat: hrubieszowski

Kwota dofinansowania: 4 000 zł

Cel projektu: Celem projektu było wzmocnienie potencjału rzeczowego Stowarzyszenia poprzez zakup niezbędnego sprzętu multimedialnego i biurowego. Realizacja projektu umozliwiła stowrzenie komfortowych warunków do realizacji wakacyjnych warsztatów tematycznych dla uchodźców z Ukrainy zamieszkałych w Hrubieszowie. Zorganizowano spotkanie adaptacyjno-integracyjne w którym wzieło udział 15 osób.