Tytuł projektu: Czy to lato czy to zima gra w ping-ponga chłopak i dziewczyna

Gmina: Ulhówek

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 4 000 zł

Cel projektu: Celem była integracja społeczności poprzez działania przeprowadzane w ramach projektu. Priorytetem był zakup stołów do gry oraz ich montaż. Zwieńczeniem wyżej wymienionych działań była organizacja turnieju ping-pongowego dla lokalnych mieszkańców.