Tytuł projektu: Łączy nas rękodzieło

Gmina: Ludwin

Powiat: łęczyński

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu była integracja lokalnej społeczności poprzez rozwój aktywności obywatelskiej w zakresie szerzenia wiedzy o tradycji i rękodziele artystycznym w ramach warsztatów o tematyce decoupage. Drogą do tego była organizacja warsztatów dla Gospodyń z KGW w Kaniwoli i zainteresowanych z okolicznych miejscowości. Na zakończenie szkolenia zrealizowano wystawa wykonanych prac dla mieszkańców wsi Kaniwola wraz z poczęstunkiem dla uczestników zajęć.