Tytuł projektu: Adaptacja pomeiszczeń KGW w Bednarzówce

Gmina: Dębowa Kłoda

Powiat: parczewski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Głównym założeniem projektu była rewitalizacja pomieszczeń, z których aktywnie korzystają mieszkańcy miejscowości. Są to dwie sale, z której jedną przeznaczono na kuchie a drugą na salke świetlicową, w której odbywają się warsztaty i spotkania inegracyjne. Za zorganizowanie projektu zorganizowano warsztaty kulinarne zakończone wspólnym biesiadowaniem.