Tytuł projektu: Gdy się zintegrujemy, świetlicę w mig odmalujemy

Gmina: Ulhówek

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 4 500 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było zintegrowanie lokalnej społeczności i zaangażowanie jej do wspólnych działań przy remoncie zewnętrznej elewacji budynku świetlicy. Dzięki środkom grantowym zakupiono zostaną m.in. farby, kleje i inne materiały budowlane.