Tytuł projektu: Wzmocnienie Jarzębiny

Gmina: Piszczac

Powiat: bialski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w życie publiczne z terenu sołectwa Piszczac Pierwszy oraz wzmocnienie instytucjonalne KGW Jarzębina i miejscowości regionu poprzez pomoc w działaniach i pracach dotyczących Koła. W ramach projektu zostały zakupione stoły, krzesła, rolety oraz szafki.