Tytuł projektu: Rozbudowa i promocja

Gmina: Hrubieszów

Powiat: hrubieszowski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu była rozbudowa istniejącej wioski tematycznej o nazwie „wioska Strachów – Bajkowa Kraina Gotanii”, poprzez utworzenie przy świetlicy kącika poświęconego prowadzonym wykopaliskom archeologicznym w miejscowości Moroczyn oraz promocja wioski działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Dodatkowo celem koncepcji projektowej była poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, o miano której ubiega się KGW „Czerwona Jarzębina”. Aby ułatwić te działania konieczny był zakup materiałów promocyjnych.