Tytuł projektu: Może być wesoło, ciekawie i kolorowo

Gmina: Hrubieszów

Powiat: hrubieszowski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było zachęcenie do większej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w tym oderwanie od komputerów i innych mediów.  W miejscowości Husynne została oddana do użytku świetlica, która nie była w pełni wyposażona a troską KGW jest zadbanie o miejscową młodzież i dzieci .Dobrze wyposażona świetlica sprzyja większej aktywności mieszkańców.