Tytuł projektu: POZA - czyli głosy kobiet poza schematami

Gmina: Zamość

Powiat: zamojski

Kwota dofinansowania: 6 000 zł

Cel projektu: Projekt "POZA" miał na celu wyjście poza schematy, wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej oraz promocję przedsiębiorczości i nowatorstwa. Projekt obejmował kobiety przedsiębiorcze, aktywne i nie tylko. Przeddstawiał kobietyw sposób artystyczny poprzez sztukę wizualną. W ramach spotkań przygotowano nagrania wraz z wystawą plakatów. Nagrania stanowiły formę obrazu kobiet w celu wypromowania ich atrakcyjności nie tylko wizualnej. Projekt przyczynił się do promowania autentyczności.