Tytuł projektu: Weź się na warsztat – spotkania ze sztuką i samym sobą

Gmina: Tomaszów Lubelski

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu było otwarcie osób dorosłych, młodzieży i dzieci na kreatywne spędzanie wolnego czasu i alternatywne formy rozrywki. Działania projektowe będą integrowały społeczność i wspomagały rozwój osobisty społeczeństwa. Zajęcia w dużej mierze miały charakter arte-terapeutyczny. Zaplanowano i zorganizowano warsztaty o tematyce muzycznej, kulturalnej, terapeutycznej i rozwojowej.