Tytuł projektu: Chełmski Piknik Klimatyczny

Gmina: Chełm

Powiat: chełmski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Projekt obejmował zagadnienia związane z oszczędzaniem i zagospodarowaniem wody, niemarnowaniem żywności, odnawialnymi źrodłami energii oraz segregacją odpadów. W ramach projektu ogłoszono konkurs dla uczniów szkoły podstawowej. Tematem konkursu były przedstawienie najciekawszego podręcznego gadżatu, który mógłby być zasilany energią solarną. Wyniki konkursu zostały rozstrzygnięte podczas pikniku zorganizowanego na terenie osiedla Zachód. W ramach wydarzenia przygotowano stoiska edukacyjne, na których można było wykonac m.in. doniczkę z butelki PET oraz las w słoiku. Zrealizowano także warsztaty ekologiczne w formie pokazów dotyczących sposobu oszczędzania i zagospodarowania wody. Następnym etapem było zasadzenie 10 roślin oczyszczających powietrze w strefie miejsko-osiedlowej. W wydarzeniu wzięło udział 60 osób.