Tytuł projektu: Zostań ratownikiem

Gmina: Tomaszów Lubelski

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 6 000 zł

Cel projektu: Celem projektu było podniesienie umiejetności osób, które przystąpiły do kursu ratownika na wodach otwartych i basenach. W działania zaangażowano 6 wolontariuszy. Odbiorcami i uczestnikami były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat należące do Tomaszowskiego Stowarzyszenia Sportowego "Tomasovia". Kurs ratownika z wynikiem pozytywnym ukończyło 25 osób.