Tytuł projektu: Konferencja – Lokalny System Aktywnej Edukacji

Gmina: Skierbieszów

Powiat: zamojski

Kwota dofinansowania: 3 500 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu była organizacja konferencji edukacyjnej, która będzie wstępem do wdrożenia w jednostkach edukacyjnych gmin (przedszkola, szkoły) należących do wymienionych partnerstw i współpracujących z nimi edukacyjnych programów uzupełniających, które pozwolą uczniom „działać” a nie tylko „słuchać” a w ostatecznym rezultacie zwiększyły ich samodzielność poznawczą i zaradność życiową. Skutkiem konferencji było powstanie porozumień gmin (po 2-4 gminy) wspólne wspieranie realizacji takich programów jak „Kluby Młodego Odkrywcy” czy „Biblioteka empiryczna”.