Tytuł projektu: Aktywni nie starzeją się nigdy...

Gmina: Piszczac

Powiat: bialski

Kwota dofinansowania: 4 500 zł

Cel projektu: Główym celem projektu była aktywizacja seniorów w gminie Piszczac, utrzymanie ich sprawności ficzynej i psychicznej, kształtowanie zdrowotnyhc nawyków oraz profilaktyka chorób dot. osób w podeszłym wieku. Dodatkowo działania miały na celu przeciwdziałać dyskriminacji i wykluczeniu osób starszych oraz uchodźców wojennych z Ukrainy. W ramach projektu zaplanowano zajęcia jogi, aerobic, nordic walking oraz wycieczkę rowerową do Studzianki. Na wycieczkę zaproszono także rodziny uchodźców. Projekt został zakończony poczęstunkiem przy muzyce i tańcach.