Tytuł projektu: Kurtyna w górę - teraz my!

Gmina: Piszczac

Powiat: bialski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu był rozwój artystycznych zainteresowań i zdolności wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu poprzez integrację ze społecznością Aakademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II oraz wspólne zorganizowanie przedstawienia teatralnego o tematyce związanej z Polską. Działania miały na celu przeciwdziałać dyskriminacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia kulturalnego. Projekt został zakończony spektaklem wystawionym w murach ABNS dla lokalnej społeczności.