Tytuł: Warsztaty poszukiwawczo - archeologiczne

Gmina: Susiec

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 800 zł

Cel projektu: Założeniem projektu było rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz regionalnej, pielęgnowanie polskości i rozwój śwaidomości nardowej, obywatelskiej i kulturowej. Prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozpowszechnianie wśród młodziezy takich jak: drużyn harcerskich, służby granicznej, związków strzeleckich, grup rekonstrukcji historycznych formacji granicznych i szkół prowadzących klasy o profilu ochrony granic. Inspirowanie i prowadzenie badań nad historią, upamiętnianie miejsc służby i walki oraz wiecznego spoczynku żołnierzy RP. Organizowanie poszukiwań historycznego sprzętu, dokumentów, urządzeń i znaków graficznych oraz ich ekspowanie. Udział w ekspedycjach poszukiwawczo- ekshumacyjnych szczątków polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.