Tytuł projektu: Wędrowanie Szlakiem Przodków- Stowarzyszenie Moje Nowosiółki

Gmina: Telatyn

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: W ramach projektu zorganizowano rajd pieszo-rowerowy w gminie Telatyn. Udało się zaplanować 3 trasy różniące się od siebie długością i stopniem trudności. Na każdej trasie znajdowały się tabliczki informacyjne z kodem QR. Na stronie internetowej umieszczono informacje o najciekawszych miejscach gminy Telatyn.