Tytuł projektu: Żywe lekcje historii

Gmina: Telatyn

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 6 000 zł

Cel projektu: Celem projektu była organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Polski oraz Ukrainy, promowanie warsztatów historycznych regionu oraz zaintresowanie dzieci wojskowością i historią munduru polskiego wraz z uzbrojeniem. Zajęcia odbywały się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zaprezentowano filmy z rekonstrukcji historycznych z różnych okresów historii czy regionu. W ramach projektu zakupiono mundury wraz z repliką broni.