Tytuł projektu: Stawiamy na rozwój

Gmina: Telatyn

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było pozyskanie funduszy na budowę altany, która będzie dobrym miejscem do spotkań z mieszkańcami wsi i okolic.