Tytuł projektu: Zamojski dzień przyjaźni

Gmina: Zamość

Powiat: zamojski

Kwota dofinansowania: 4 000 zł

Cel projektu: Zorganizowano wydarzenie pt. "Zamojski Dzień Przyjaźni", który miał na celu ukazanie wartości przyjaźni w relacjach międzyludzkich. W ramach wydarzenia odbyły się liczne gry terenowe, warsztaty plastyczne, zajęcia ruchowe oraz konkursy z nagrodami. Impreza miała charakter otwarty. Projekt przyczynił się do nawiazania nowych przyjaźni i aktywizacji społeczeństwa polskiego i ukraińskiego. Warsztaty artystyczne dały możliowość rozwoju wyobraźni dzieci i młodzieży. Wzrosła także umiejętność komunikowania się między osobami różnego pochodzenia.