Tytuł projektu: Rejowiec Fabryczny – nieznane historie, zapomniani bohaterowie

Gmina: Rejowiec Fabryczny

Powiat: chełmski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było wydanie książki o historii Rejowca Fabrycznego pt. „Rejowiec Fabryczny – nieznane historie, zapomniani bohaterowie” w nakładzie 200 egzemplarzy. W ramach projektu zorganizowan 2 spotkania autorskie – z mieszkańcami Rejowca Fabrycznego oraz uczniami Szkoły Podstawowej. Wydrukowane egzemplarze zostały nieodpłatnie przekazane do biblioteki szkolnej, Biblioteki Publicznej w Rejowcu Fabrycznym i Chełmie oraz do Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Pozostałe książki zostały przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród zainteresowanej społeczności lokalnej.