Tytuł projektu: Usprawnienie działań stowarzyszenia przez sprawny laptop

Gmina: Tomaszów Lubelski

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 2 500 zł

Cel projektu: Celem projektu było usprawnienie wszelkich podejmowanych działań przez organizacje. Członkowie, instruktorzy stowarzyszenia stale poszerzają swoje kwalifikacje odbywając kursy i szkolenia on-line, do czego potrzebny jest sprawny komputer. Korzystanie ze sprawnego sprzętu ułatwia obróbkę zdjęć i informacji zamieszczanych na stronie internetowej stowarzyszenia, zatem celem projektu był wzrost atrakcyjności medialnej. Dotychczas stowarzyszenie korzystalo ze sprzętu prywatnych osób.