Tytuł projektu: Bądź eko!

Gmina: Włodawa

Powiat: włodawski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było zorganizowanie wolontariatu przyrodniczego wśród młodzieży, kształtowanie postaw proekologicznych, ochrona ptaków, budowanie wspólnoty wśród wolontariuszy, zdobywanie umiejętności praktycznych – stolarskich i florystycznych. W tym celu zaplanowano zorganizowanie prelekcji na temat ptaków i sposobów zimowania i dokarmiania. W planie były także warsztaty tematyczne. Ponadto projekt obejmował montaż domków lęgowych na drzewach, zakup i umieszczenie kamery w jednym domku lęgowym w celu obserwowania życia ptaków, stworzenie zielonego kącika czytelniczego w bibliotece szkolnej, zakup i promowanie książek o tematyce ekologicznej oraz zorganizowanie spotkania z autorem książek o tej tematyce.