Tytuł projektu: Pszczoły to życie! Nie będzie ich - nie będzie nas!

Gmina: Ulhówek

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy na temat pszczół.   W ramach projektu zaplanowano warsztaty pszczelarskie, podczas których dzieci uzyskają możliwość zapoznania się z pracą pszczelarza i sprzętem pszczelarskim. Nie zabrakło także warsztatów kulinarnych dotyczących wykorzystania miodu. Warsztaty zostały zakończone przyznaniem upominków dla uczestników.