Tytuł projektu: Weź zdrowie w swoje ręce

Gmina: Tomaszów Lubelski

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 4 500 zł

Cel projektu: W ramach projektu zrealizowano cykl spotkań z tworzenia rękodzieła z kobietami należącymi do Stowarzyszenia kobiet po leczeniu raka piersi "Tomaszowskie Amazaonki" a także z osobami niepełnosprawnymi. Odbyło się 6 spotkań, podczas których uczestnicy projektu uczyli się dekorowania metodą decoupage, malowania i tworzenia eko materiałów oraz szydełkowania. Zorganizowano także wyjazd do Muzeum Wsi w Paucznem zakońoczny wspólnym biesiadowaniem przy grillu. Działania projektowe wzmocniły więci między członkiniami stowarzyszenia. Ponadto dla mieszkańców Machnowa Starego zorganizowano warsztaty z plecenia makramy połączone z nauką samobadania piersi za pomocą fantomów i szeroko pojętą profilaktyką. Zorganizowano także stoisko informacyjno-promocyjne z materiałami edukacyjnymi na temat profilaktyki nowotworowej.