Tytuł projektu: Rajd rowerowy szlakiem architektury sakralnej, dworskiej i nieopisanej na Grzędzie Sokalskiej

Gmina: Tomaszów Lubelski

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Celem projektu było zorganizowanie rajdu rowerowego w celu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz interacji europejskiej, rozwijania kontaktó i współpracy między społecznościami m.i.n. działalność na rzecz cudzoziemców. W rajdzie uczestniczyło 135 osób. W spotkaniu podsumowującym (koncert) udział wzięło ponad 150 osób. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz osoby z Ukrainy. Rajd przyczynił się do integracji środowiska rowerowo - turystycznego oraz pokazał lokalnej społeczności ciekwe, mało znane miejsca na mapie turystyczno-hsitorycznej naszego rejonu.