Tytuł projektu: Kino wraca do Gminy Izbica

Gmina: Izbica

Powiat: krasnostawski

Kwota dofinansowania: 6 400 zł

Cel projektu: Celem projektu było dawanie różnorakich możliwości  spędzania wolnego czasu mieszkańcom gminy Izbica w postaci m.in. oglądania filmów w szerokich gronie, dzięki zakupowi sprzętu specjalistycznego tj. parasol, ekran do projektora, leżaki i nagłośnienie.