Tytuł projektu: Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Wólczanki"

Gmina: Łaszczów

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Celem projektu był rozwój statutowy organizacji poprzez wyposażenie kuchni tj. zakup witryny chłodniczej, zamrażarki, robota wielofunkcyjnego oarz płyty indukcyjnej. Są to podatawowe sprzęty działalności organizacji, które biora udział w różnego rodzaju spotkaniach, festynach i imprezach lokalnych.