Tytuł projektu: Łączy nas krawiectwo

Gmina: Ludwin

Powiat: łęczyński

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu była integracja lokalnej społeczności poprzez rozwój aktywności obywatelskiej w zakresie szerzenia wiedzy i umiejętności krawieckich w ramach warsztatów tematycznych. Odpowiednim kierunkiem do osiągnięcia tego celu była organizacja warsztatów dla Gospodyń z KGW w Zezulinie z zakresu „Warsztatów decoupage” oraz „Warsztatów wyplatania makramy”. Niezbędnym działaniem był zakup m.in. maszyny do szycia.