Tytuł projektu: Moja Mała Ojczyzna

Gmina: Ulhówek

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było doposażenie świetlico – remizy w krzesła i stoły. Odpowiednio zaopatrzony budynek miał przyczynić się to do aktywizacji mieszkańców wsi Żerniki poprzez m.in. wspólne spędzanie wolnego czasu. Głównymi korzyściami dla mieszkańców wsi jest stworzenie sytuacji i wydarzeń, które pozwolą na zapoznanie się z historią i zwyczajami regionu, propagowanie i szerzenie lokalnego patriotyzmu przy jednoczesnej promocji aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Utworzono miejsce wymiany wiedzy historycznej oraz świętowania 11 listopada Dnia Niepodległości w szerokim gronie.