Tytuł projektu: Rozwijamy skrzydła- wzmocnienie młodej organizacji Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej

Gmina: Łopiennik Górny

Powiat: krasnostawski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Celem zadania było wzmocnienie młodej organizacji poprzez doposażenie w sprzęt wystawienniczy, przeprowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności oraz zorganizowanie plenerowego spotkania integrującego wszystkie pokolenia mieszkańców. Realizacja założeń projektu przyczyniła się do aktywizacji, integracji i edukacji społecznej lokalnej społeczności.