Tytuł projektu: Wspólna chata pokolenia brata

Gmina: Ulhówek

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 3 500 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu była budowa altany i integracja mieszkańców podczas tworzenia i malowania obiektu przez mieszkańców wsi. Stworzenie miejsca do spotkań na świeżym powietrzu jest idealną opcją do integracji społeczności lokalnej.