Tytuł projektu: Spacer pamięci

Gmina: Izbica

Powiat: krasnostawski

Kwota dofinansowania: 4 000 zł

Cel projektu: Celem projektu było zachęcenie społeczności z terenu gminy Izbica do aktywności fizycznej. Zaplanowano zwiedzanie Orłowa Drewnianego i okolicznych wsi, w celu zapoznania się z historią tych terenów związaną z okresem II Wojny Światowej. W projekcie wzięło udział 40 osób. Koło Gospodyń Wiejskich planuje powtorzyć wydarzenie w przyszłym roku.