Tytuł projektu: Sercem z Niepodległymi

Gmina: Radecznica

Powiat: zamojski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było upowszechnianie tradycji kulturowej poprzez zorganizowanie koncertu patriotycznego w strojach regionalnych. W ramach projektu uszyto tradycyjne spódnice oraz chusty regionalne do strojów ludowych. Zorganizowanie koncertu patriotycznego było nowym pomysłem w celu stworzenia nowej tradycji organizacji. Specjalnie na tą okazję stworzon śpiewniki oraz zakupiono przybory papiernicze.