Tytuł projektu: Powrót do tradycji

Gmina: Lubycza Królewska

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 3 400 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest pielęgnowanie oraz upowszechnianie tradycji kulturowych, jak również budowanie więzi pokoleń społecznych wśród mieszkańców gminy Lubycza Królewska. Kultywowanie tradycji przybliżających dawne metody wytwarzania chleba poprzez zwiększenie zaangażowania obywateli, organizacji pozarządowych a przede wszystkim dzieci, zapoznając społeczeństwo z dawnymi recepturami tradycyjnego wypieku chleba oraz wyrobu masła, wykorzystując do tego piec chlebowy. W ramach projektu zorganizowano dwudniowe warsztaty przez członkinie koła.