Tytuł projektu: Łączmy pokolenia

Gmina: Ulhówek

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu była chęć integracji mieszkańców wsi w czasie wolnym. W ramach projektu doposażono świetlicę wiejską. Zakupiono.in. krzesła. Zorganizowano pokaz dla kobiet, o tematyce kosmetycznej. Zaplanowano także dwa spotkania dla mieszkańców miejscowości, podczas których będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach o tematyce florystycznej i dekoracyjnej. Projekt zakończono spotkaniem i poczęstunkiem podczas wystawy wykonanych dekoracji.