Tytuł projektu: Zakup sprzętu biurowego dla KGW w Dominiczynie

Gmina: Stary Brus

Powiat: włodawski

Kwota dofinansowania: 3 000 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania członkiń KGW w życie publiczne poprzez poprawę samoorganizacji lokalnej społeczności oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego na terenie Powiatu Włodawskiego. Cel został zrealizowany dzięki zakupowi sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Bardzo ważny dla organizacji jest fakt posiadania własnego sprzętu, a którym będą przechowywane dokumenty związane z funkcjonowaniem KGW.