Tytuł projektu: Rozwój, czyli doposażenie KGW w Bublu Grannie

Gmina: Janów Podlaski

Powiat: bialski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu było wzmocnienie i rozwój KGW oraz wzrost liczby mieszkańców sołectwa Bubel Granna angażujących się w działania KGW poprzez doposażenie organizacji w niezbędny o brakujący sprzęt do realizacji działań statutowych. Cele szczegółowe to wzrost zaangażowania mieszkańców poprzez zespołowe przygotowanie do otwarcia siedziby KGW. Dzięki realizacji powyższych działań, organizacja uzyskała instrumenty do funkcjonowania i realizacji kolejnych wydarzeń dla mieszkańców regionu w oparciu o dotychczasowe działania. W wyniku otrzymania wsparcia finansowego organizacja miała możliwość rozwijać się prężniej niż dotychczas. Zakupiony sprzęt w postaci garnków, pojemników, patelni, stołu, filiżanek i innych zestawów gastronomicznych będzie służył kultywowaniu tradycji kulinarnych oraz wspierania przedsiębiorczości kobiet w lokalnym środowisku.