Tytuł projektu: Odnaleźć siebie

Gmina: Izbica

Powiat: krasnostawski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: W ramach projektu zakupiono narzędzia i materiały niezbędne do realizacji warsztatów z dziećmi w Szkole Podstawowej w Tarzymiechach. Pierwsze warsztaty przeprowadzono dla dzieci z kals 1-8, o tematyce Świąt Zmarłych. Dzięki tym spotkaniom przybliżono dzieciom historię i tradycje związane z tym Świętem. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.