Tytuł projektu: Rozwijamy się dla naszych mieszkańców

Gmina: Werbkowice

Powiat: hrubieszowski

Kwota dofinansowania: 6 000 zł

Cel projektu: Celem projektu było zachęcanie mieszkańców gminy Werbkowice do czynnego uczestnictwa w różnych inicjatywach społecznych. W ramach projektu doposażono budynek KGW. W Wandalskiej Zagrodzie zbierano dary dla uchodźców z Ukrainy przy pomocy wolontariuszy z lokalnych miejscowości. Zorganizowano także rajd rowerowy w Werbkowicach oraz warsztaty z rzemiosła ludu wandalskiego np. robienie czapek ściegiem "oslo" czy tkanie na bardko. Następnie zorganizowano inscenizację plenerową napaści na Zagrodę Wandalską przez Gotów, Rzymian i najemników zakończone poczęstunkiem dla uczestników spotkania.