Tytuł projektu: Doposażenie KGW Hołowianki

Gmina: Podedwórze

Powiat: parczewski

Kwota dofinansowania: 5 000 zł

Cel projektu: Celem projektu był rozwój organizacji poprzez zakup sprzetu kuchnnego potrzebnego m.in. do organizacji pikniku integracyjnego w połączeniu z konkursem kulinarnym dla społeczności lokalnej.