Tytuł projektu: Wielopokoleniowa integracja w ramach warsztatów rękodzieła oraz kulinarnych

Gmina: Łęczna

Powiat: łęczyński

Kwota dofinansowania: 6 000 zł

Cel projektu: W ramach projektu zorganizowan wyjazd integracyjny w okolice Kazimierza Dolnego mający na celu przekazywanie tradycji w ramach warsztatów z plecenia kwiatów z wykorzystaniem traw, zbóż i ziół.  Uczestnicy projektu mieli możliwość przekazania i doświadczenia mieszkańcom miejscowości podczas wyplatania wieńca dożynkowego. Podczas wizyty odbyły się także degustacje potraw regionalnych przygotowanych przez miejscowe KGW. Następny etap projektu obejmował pokaz ludowego rękodzieła, pokaz kulinarny oraz występy muzyczne. Nabyte umiejętności przyczyniły się do wzmocnienia relacji międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych.