Tytuł projektu: Ze sportem za Pan Graf!

Gmina: Jarczów

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 2 600 zł

Cel projektu: W ramach projektu zrealizowano cykl bezpłatnych treningów w formie atrakcyjnych zabaw. Łącznie zorganizowano 25 treningów. Treningi odbywały sie pod okiem trenerów GLKS "Graf" Chodywańce. W ceu urozmaicenia spotkań zakupiono profesjonalny sprzęt sportowy. Następnie zorganizowano wycieczkę krajoznawczą do Lublina dla 25 uczestników i 3 opiekunów. Na zakończenie odbyło się ognisko integracyjne,w którym uczestniczyło około 85 osób.