Tytuł projektu: Do biegu...Gotowi? Graf!

Gmina: Jarczów

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 2 150 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu było zorganizowanie treningów piłki nożnej dwa razy w tygodniu dla dzieci w czasie wakacji. W Chodywańcach zlikwidowano szkołę podstawową, przy której nadal znajduje się boisko nadal wykorzystywane do gry w piłkę. W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt tj. piłki, zestaw do trenowania dla małych zawodników. Wcześniej sprzęt był wypożyczany na czas gry. Na zakończenie projektu zorganizowano bezpłatną wycieczkę dla dzieci po ciekawych terenach naszego regionu.