Tytuł projektu: Anielpol, historia w zdjęciach zapisana - archiwizacja

Gmina: Kraśniczyn

Powiat: krasostawski

Kwota dofinansowania: 6 000 zł

Cel projektu: Celem projektu była integracja lokalnej społeczności wokół wspólnej tradycji i wydarzeń historycznych poprzez udział w rozmowach i wywiadach. Podjete działania miały na celu archiwizowanie i dokumentowanie jak największej ilości cennych przekazów słownych i zdjęć dot. zwyczajów i życia codzinnego wsi Anielpol. Do przeprowadzenia wywiadów zaproszono etnolog. Ostatnim działaniem projekowym było zorganizowanie spotkania podsumowującego połączona z prezentacją wybranych materiałów.