Tytuł projektu: Zapisana tradycja

Gmina: Tomaszów Lubelski

Powiat: tomaszowski

Kwota dofinansowania: 5 500 zł

Cel projektu: Założeniem projektu było kultywowanie przekazywania tradycji jako formy niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz utrwalanie wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego wiedzy na temat dawnej kultury ludowej poprzez stworzenie zapisu nutowego tradycyjnego śpiewu ludowego w technice "łatkowania" przez ludowy zespół śpiewaczy "Jezioranki". Zapis nutowy przedstawionow  formie papierowej - jako śpiewnik. Technika "łatkowania" wykonywana jest jedynie przez najstarsze mieszkanki miejscowości Jeziernia. Takie "zarchiwizowanie" śpiewu jest szansą na jego odtwarzanie w przyszłości przez przyszłe pokolenia.